Tag: dotacja

Ile możesz odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 2021

W ramach ulgi termomodernizacyjnej każdy ze współwłaścicieli budynku może odliczyć do 53 tys. zł. Małżonkowie, którzy są współwłaścicielami nieruchomości, mogą więc wspólnie odliczyć do 106 tys. zł!!! Dodatkowo, ulgę termomodernizacyjną można połączyć z programem Mój Prąd! Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej inwestując w fotowoltnaike ?

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 2021
Ulga termomodernizacyjna 2021

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 2021

Ulga termomodernizacyjna – kilka faktów

Ulga termomodernizacyjna 2021 została wprowadzona w Polsce w styczniu 2019 r., jako ulga podatkowa dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na przeprowadzenie termomodernizacji w swoich domach. Maksymalna wartość wydatków objętych ulgą, która może objąć podatnika, wynosi 53 tys. zł. Dzięki uldze, znaczna część wydatków na termomodernizację, może zostać odliczona od podatku.

Ulga termomodernizacyjna 2021 polega na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych w danym roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. To oznacza, że z ulgi można skorzystać ocieplając dom, wymieniając nieefektywne źródło ciepła, czy też inwestując w mikro instalację fotowoltaiczną.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Polacy mieli możliwość po raz pierwszy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w 2020 roku, przy rozliczeniu za 2019 rok.

Przykład odliczenia

Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest dla inwestorów sposobem na obniżenie kosztów inwestycyjnych. W ramach ulgi, podatnik ma możliwość dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów inwestycyjnych. W związku z tym kwota, która zostanie podatnikowi zwrócona na konto zależy od jego dochodów. Wysokość zwracanej kwoty zależy również od tego, czy podatnik skorzystał z dotacji. Wynika to z faktu, że ulga termomodernizacyjna nie pozwala na odliczenie od dochodu lub przychodu tych nakładów, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Trzeba je zatem odjąć od kosztów inwestycji. Ile w takim razie zostanie zwrócone podatnikowi w zależności od tego czy skorzystał z dotacji w programie Mój Prąd?

Przyjrzyjmy się przykładowi.

Do obliczeń przyjęliśmy następujące założenia:

 • inwestor zarabia średnią krajową 2019 r., czyli 4918,17 zł brutto
 • inwestor podlega podatkowi progresywnemu,
 • inwestor zapłacił już za inwestycję w 100%
 • inwestor jest właścicielem domu jednorodzinnego
 • ulga termomodernizacyjna jest jedyną ulgą z jakiej korzysta
 • montaż instalacji fotowoltaicznej jest jedynym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym realizowanym przez inwestora

Założenia dotyczące instalacji

Instalacja fotowoltaiczna inwestora, to instalacja o mocy 9,66 kWp, która została oparta o moduły typu shingled o mocy 345 Wp z czarną ramą i została wykonana na dachu skośnym pokrytym dachówką. Koszt instalacji to 37 000 zł brutto.

 • inwestor zarabia średnią krajową 2019 r., czyli 4918,17 zł brutto
 • inwestor podlega podatkowi progresywnemu,
 • inwestor zapłacił już za inwestycję w 100%
 • inwestor jest właścicielem domu jednorodzinnego
 • ulga termomodernizacyjna jest jedyną ulgą z jakiej korzysta
 • montaż instalacji fotowoltaicznej jest jedynym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym realizowanym przez inwestora
Kwoty rocznie WARIANT
BEZ DOTACJI MÓJ PRĄD
Kwoty rocznie WARIANT
Z DOTACJĄ MÓJ PRĄD
Zarobki brutto [PLN] 59018,04 59018,04
Koszty uzyskania przychodu [PLN] 3 000 zł – 250 zł miesięcznie 3 000 zł – 250 zł miesięcznie
ZUS [PLN] 8 091,36 zł – 674,28 zł
miesięcznie
8091,36 – 674,28 zł
miesięcznie
Podstawa do opodatkowania
[PLN]
47 926,68 47 926,68
Podatek (17%) do zapłaty bez
odliczania [PLN]
7 622,42 7 622,42
Wartość inwestycji [PLN] 37 000,00 37 000,00
Dotacja Mój Prąd [PLN] 0,00 5 000,00
Wartość inwestycji po
uwzględnieniu dotacji [PLN]
37 000,00 32 000,00
Podstawa po uldze [PLN] 10926,68 15 926,68
Podatek po uldze (17%) [PLN] 1 332,42 2 182,42
Podatek do zwrotu [PLN] 6 290,00 5 440,00
Wartość inwestycji po
odliczeniu w ramach ulgi
termomodernizacyjnej
 [PLN]
30710,00 26560,00

Podsumowanie

Dzięki uldze termomodernizacyjnej możliwe jest obniżenie kosztów inwestycyjnych. Inwestor, który zarabia średnią krajową z 2019 roku i zdecyduje się na montaż podanej w przykładzie instalacji fotowoltaicznej łącząc ulgę termomodernizacyjną oraz dotację w programie Mój Prąd, zamiast 37 000 zł zapłaci 26 560 zł. Jeżeli skorzysta jedynie z ulgi termomodernizacyjnej to zamiast 37 000 zł zapłaci 30710 zł.

żródło: globenergia.pl