Tag: dotacje na fotowoltaikę

  • Home
  • Tag: dotacje na fotowoltaikę

Ulgi dla rolników, którzy inwestują w PV! Zwrot inwestycji w mniej niż 5 lat!

Polskie prawo daje rolnikom możliwość skorzystania z ulgi w podatku rolnym. W ustawie o podatku rolnym można przeczytać, że podatnikom, którzy zakupili instalacje z własnych środków, przyznawana jest ulga w wysokości 25 % kosztów inwestycji, która jest odliczana od podatku rolnego. Możliwość odliczenia ulgi na fotowoltaikę może być stosowana nie dłużej niż 15 lat.

ulga dla rolników na fotowoltaikę

ulga dla rolników na fotowoltaikę

Ceny energii elektrycznej na przestrzeni ostatnich 15 lat wzrosły o około 60% i niewykluczone, że wciąż będą wzrastać. Gospodarstwa rolne są dużymi odbiorcami energii elektrycznej i wzrost ten jest dotkliwie widoczny w otrzymywanych rachunkach. Gospodarz średnio płaci za prąd miesięcznie od 350 zł do 1500 zł, co daje 4200 zł-18000 zł kosztu rocznie, a to znaczna suma. Systemy fotowoltaiczne są zatem idealnym rozwiązaniem dla rolników, którzy chcą uniezależnić się od wzrastających cen energii i ich dostawców.

Polskie prawo daje rolnikom możliwość skorzystania z ulga dla rolników na fotowoltaikę w podatku rolnym. W ustawie o podatku rolnym można przeczytać, że podatnikom, którzy zakupili instalacje z własnych środków, przyznawana jest ulga w wysokości 25 % kosztów inwestycji, która jest odliczana od podatku rolnego. Możliwość odliczenia ulgi może być stosowana nie dłużej niż 15 lat.

W przypadku gospodarstw rolnych inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest bardzo opłacalna, uwzględniając możliwe do zastosowania ulgi i odliczenia. Wpływ na to ma po pierwsze możliwość odliczenia od kosztów instalacji 25 % podatku gruntowego. Po drugie rolnicy płacący podatek VAT mogą go w całości odliczyć, zyskując 23%.Po trzecie stają się prosumentami co pozwala na preferencyjne rozliczanie energii z zakładem energetycznym. Powyższe czynniki powodują, że instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw rolnych są jednymi z najbardziej opłacalnych na rynku. Czas zwrotu inwestycji wynosi poniżej 5 lat!

żródło: globeenergia.pl