Tag: fotowoltaika

 • Home
 • Tag: fotowoltaika

Mój Prąd – dodatkowy budżet na wsparcie programu

Uwaga!!! Budżet programu Mój Prąd wyczerpany!!! Program „Mój Prąd” powstał, aby zachęcić inwestorów do produkcji prądu z energii słonecznej. Dofinansowanie w wysokości 5000 zł do instalacji o mocy między 2kWp a 10kWp, można otrzymać składając wniosek do 18 grudnia 2020.

mój prąd
mój prąd

W dniu 6 listopada został złożony 200-tysięczny wniosek, który wyczerpał miliardowy budżet przeznaczony na obecnie trwający program wsparcia instalacji fotowoltaicznych. Jednakże budżet rządowego programu „Mój prąd” zostanie zwiększony o dodatkowe 100 mln zł – poinformował we wtorek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ma być kontynuowany w 2021 roku.

Mój Prąd

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych wnioskodawców i wywiązując się z obietnicy zakończenia naboru dopiero za nieco ponad miesiąc, zdecydowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska o zwiększeniu puli dostępnych środków w „Mój prąd – wskazuje wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski. „Dodatkowe 100 mln zł, to szansa dla kolejnych 20 tys. osób” – dodaje.

Nabór trwa do 18 grudnia 2020 r. Dziennie składanych jest nawet 1000 wniosków jednego dnia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że wszystkie złożone na czas wnioski będą rozpatrzone, ale ze względu na ich liczbę wypłata może nastąpić dopiero w przyszłym roku.

Mój Prąd

Ile możesz odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 2021

W ramach ulgi termomodernizacyjnej każdy ze współwłaścicieli budynku może odliczyć do 53 tys. zł. Małżonkowie, którzy są współwłaścicielami nieruchomości, mogą więc wspólnie odliczyć do 106 tys. zł!!! Dodatkowo, ulgę termomodernizacyjną można połączyć z programem Mój Prąd! Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej inwestując w fotowoltnaike ?

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 2021
Ulga termomodernizacyjna 2021

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 2021

Ulga termomodernizacyjna – kilka faktów

Ulga termomodernizacyjna 2021 została wprowadzona w Polsce w styczniu 2019 r., jako ulga podatkowa dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na przeprowadzenie termomodernizacji w swoich domach. Maksymalna wartość wydatków objętych ulgą, która może objąć podatnika, wynosi 53 tys. zł. Dzięki uldze, znaczna część wydatków na termomodernizację, może zostać odliczona od podatku.

Ulga termomodernizacyjna 2021 polega na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych w danym roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. To oznacza, że z ulgi można skorzystać ocieplając dom, wymieniając nieefektywne źródło ciepła, czy też inwestując w mikro instalację fotowoltaiczną.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Polacy mieli możliwość po raz pierwszy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w 2020 roku, przy rozliczeniu za 2019 rok.

Przykład odliczenia

Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest dla inwestorów sposobem na obniżenie kosztów inwestycyjnych. W ramach ulgi, podatnik ma możliwość dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów inwestycyjnych. W związku z tym kwota, która zostanie podatnikowi zwrócona na konto zależy od jego dochodów. Wysokość zwracanej kwoty zależy również od tego, czy podatnik skorzystał z dotacji. Wynika to z faktu, że ulga termomodernizacyjna nie pozwala na odliczenie od dochodu lub przychodu tych nakładów, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Trzeba je zatem odjąć od kosztów inwestycji. Ile w takim razie zostanie zwrócone podatnikowi w zależności od tego czy skorzystał z dotacji w programie Mój Prąd?

Przyjrzyjmy się przykładowi.

Do obliczeń przyjęliśmy następujące założenia:

 • inwestor zarabia średnią krajową 2019 r., czyli 4918,17 zł brutto
 • inwestor podlega podatkowi progresywnemu,
 • inwestor zapłacił już za inwestycję w 100%
 • inwestor jest właścicielem domu jednorodzinnego
 • ulga termomodernizacyjna jest jedyną ulgą z jakiej korzysta
 • montaż instalacji fotowoltaicznej jest jedynym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym realizowanym przez inwestora

Założenia dotyczące instalacji

Instalacja fotowoltaiczna inwestora, to instalacja o mocy 9,66 kWp, która została oparta o moduły typu shingled o mocy 345 Wp z czarną ramą i została wykonana na dachu skośnym pokrytym dachówką. Koszt instalacji to 37 000 zł brutto.

 • inwestor zarabia średnią krajową 2019 r., czyli 4918,17 zł brutto
 • inwestor podlega podatkowi progresywnemu,
 • inwestor zapłacił już za inwestycję w 100%
 • inwestor jest właścicielem domu jednorodzinnego
 • ulga termomodernizacyjna jest jedyną ulgą z jakiej korzysta
 • montaż instalacji fotowoltaicznej jest jedynym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym realizowanym przez inwestora
Kwoty rocznie WARIANT
BEZ DOTACJI MÓJ PRĄD
Kwoty rocznie WARIANT
Z DOTACJĄ MÓJ PRĄD
Zarobki brutto [PLN] 59018,04 59018,04
Koszty uzyskania przychodu [PLN] 3 000 zł – 250 zł miesięcznie 3 000 zł – 250 zł miesięcznie
ZUS [PLN] 8 091,36 zł – 674,28 zł
miesięcznie
8091,36 – 674,28 zł
miesięcznie
Podstawa do opodatkowania
[PLN]
47 926,68 47 926,68
Podatek (17%) do zapłaty bez
odliczania [PLN]
7 622,42 7 622,42
Wartość inwestycji [PLN] 37 000,00 37 000,00
Dotacja Mój Prąd [PLN] 0,00 5 000,00
Wartość inwestycji po
uwzględnieniu dotacji [PLN]
37 000,00 32 000,00
Podstawa po uldze [PLN] 10926,68 15 926,68
Podatek po uldze (17%) [PLN] 1 332,42 2 182,42
Podatek do zwrotu [PLN] 6 290,00 5 440,00
Wartość inwestycji po
odliczeniu w ramach ulgi
termomodernizacyjnej
 [PLN]
30710,00 26560,00

Podsumowanie

Dzięki uldze termomodernizacyjnej możliwe jest obniżenie kosztów inwestycyjnych. Inwestor, który zarabia średnią krajową z 2019 roku i zdecyduje się na montaż podanej w przykładzie instalacji fotowoltaicznej łącząc ulgę termomodernizacyjną oraz dotację w programie Mój Prąd, zamiast 37 000 zł zapłaci 26 560 zł. Jeżeli skorzysta jedynie z ulgi termomodernizacyjnej to zamiast 37 000 zł zapłaci 30710 zł.

żródło: globenergia.pl

Ulgi dla rolników, którzy inwestują w PV! Zwrot inwestycji w mniej niż 5 lat!

Polskie prawo daje rolnikom możliwość skorzystania z ulgi w podatku rolnym. W ustawie o podatku rolnym można przeczytać, że podatnikom, którzy zakupili instalacje z własnych środków, przyznawana jest ulga w wysokości 25 % kosztów inwestycji, która jest odliczana od podatku rolnego. Możliwość odliczenia ulgi na fotowoltaikę może być stosowana nie dłużej niż 15 lat.

ulga dla rolników na fotowoltaikę

ulga dla rolników na fotowoltaikę

Ceny energii elektrycznej na przestrzeni ostatnich 15 lat wzrosły o około 60% i niewykluczone, że wciąż będą wzrastać. Gospodarstwa rolne są dużymi odbiorcami energii elektrycznej i wzrost ten jest dotkliwie widoczny w otrzymywanych rachunkach. Gospodarz średnio płaci za prąd miesięcznie od 350 zł do 1500 zł, co daje 4200 zł-18000 zł kosztu rocznie, a to znaczna suma. Systemy fotowoltaiczne są zatem idealnym rozwiązaniem dla rolników, którzy chcą uniezależnić się od wzrastających cen energii i ich dostawców.

Polskie prawo daje rolnikom możliwość skorzystania z ulga dla rolników na fotowoltaikę w podatku rolnym. W ustawie o podatku rolnym można przeczytać, że podatnikom, którzy zakupili instalacje z własnych środków, przyznawana jest ulga w wysokości 25 % kosztów inwestycji, która jest odliczana od podatku rolnego. Możliwość odliczenia ulgi może być stosowana nie dłużej niż 15 lat.

W przypadku gospodarstw rolnych inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest bardzo opłacalna, uwzględniając możliwe do zastosowania ulgi i odliczenia. Wpływ na to ma po pierwsze możliwość odliczenia od kosztów instalacji 25 % podatku gruntowego. Po drugie rolnicy płacący podatek VAT mogą go w całości odliczyć, zyskując 23%.Po trzecie stają się prosumentami co pozwala na preferencyjne rozliczanie energii z zakładem energetycznym. Powyższe czynniki powodują, że instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw rolnych są jednymi z najbardziej opłacalnych na rynku. Czas zwrotu inwestycji wynosi poniżej 5 lat!

żródło: globeenergia.pl